Werken en zorgen zijn twee werkwoorden die steeds vaker gecombineerd (moeten) worden. Dit komt door de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, de vermaatschappelijking van de zorg én de veranderende kijk van de nieuwe generatie werkende ouders. Het staat daarom buiten kijf dat er werkbare oplossingen moeten komen voor een betere afstemming tussen werk en zorg. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en medewerkers.

Om te ontdekken hoe goed uw organisatie scoort op ‘zorgvriendelijk werkgeverschap’ ontwikkelden Qidos en WOMEN Inc. in opdracht van ministerie van SZW, een quickscan. 

Deze omvat de vijf pijlers van zorgvriendelijk werkgeverschap:

zv-model

15 minuten.